Dichterspaad Aldegea is een project van: Gemeente Smallingerland en Feriening foar doarpsbelang Aldegea.

Het project is gefinancierd door provincie Fryslân, Gemeente Smallingerland, Feriening foar doarpsbelang Aldegea en Leader; Europees Landbouwfonds voor Plattelands- ontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Wat is het Dichterspaad

Gelegen aan de rand van Nationaal Park De Alde Feanen en te midden van uitgestrekte landerijen in het kenmerkende Wâldske coulisselandschap leent Oudega zich uitstekend voor unieke wandelroutes. Heerlijk ‘kuierje’ in de buitenlucht, langs smalle vaartjes, door dichtbegroeide bosstroken en over eeuwenoude polderdijken.

Naast een fanatiek wandeldorp is Oudega bovendien van oudsher een cultuur-minnend dorp. Vandaar dat samen met het plan voor een wandelpad ook het idee voor een poëzieroute ontstond. Eén en één is twee, waardoor nu het Dichterspaad Aldegea op u ligt te wachten voor een heerlijke kuiertocht. Dus trek de wandelschoenen aan en laat u verrassen!

Route Dichterspaad

Langs de route van het Dichterspaad Aldegeda komt u 18 gedichtenpanelen tegen. Stuk voor stuk staan ze op prachtlocaties, die de moeite meer dan waard zijn om even de pas in te houden. De dichters laten u met hun woorden de schoonheid van het gebied zien. Nog nooit vulden woord en beeld elkaar zo mooi aan. De totale route van het Dichterspaad Aldegea telt maar liefst 25 kilometer aan wandelplezier. Het rondje links is ruim 17 kilometer in totaal, het rondje rechts is 8 kilometer. Uiteraard kunt u er ook voor kiezen om de route te fietsen. De gehele route is befietsbaar, maar op enkele punten zult u even af moeten stappen om met de fiets aan de hand uw tocht te vervolgen.

Binnenkort zullen er naast de teksten ook audiofragmenten op deze website verschijnen. Zo kunt u het gedicht ter plekke of na afloop thuis nog eens rustig terug luisteren. Tot slot nodigen wij u uit om uw reactie achter te laten in ons gastenboek.

Wandeltochten Alle om Slachte Kuier
Download hier de routekaarten:

PDFRoutekaart 10 KM
PDFRoutekaart 21 KM

PLOMPENBLAD

Zachtjes als op kousenvoeten
nadert zij het plompenblad
Haar tenen, eerst huiverend
bij het raken van het wateroppervlak,
voelen nu de zachte modder van het veen.

Met trage slagen zwemt zij voort
nu is er alleen haar adem,
het water, en de rietgors
die zij in de verte hoort.

Polderdijk

laten we gaan lopen
lopen langs de polderdijk
genieten van de vertes
zon, lucht en elkaar
(meer…)

It lytse fan it doarp

It lytse fan it doarp, dêrom,
hieltyd dyselde tsjerketoer,
dat elkenien syn namme koe,
woe hy der wei.

Hy is net om ‘e ljippen bleaun
of foar de skippen op ‘e mar,
it lûd fan izers oer it iis,
ek net foar har.
(meer…)

FERLINE

Aldegea,
Smellingerlân,
myn bertelân.

Op in hoare simmerjûn
stoarje ik oer de Muontsegroppe.
Dêr, dy beammen, de oare kant:
Smelle Ie.
Dat reade spultsje.

(meer…)

Winternacht

Gakkerjende guozzen bringe my langstme,
elts jier op ‘e nij, oan ‘e ein fan ‘e hjerst.
Nei in blaugriis lekken fan froast en stilte
op kâlde winterdagen, oer in lân dat sliept.

(meer…)

HOOR JE HOE

Hoor je hoe
de stilte klinkt
nu de tijd zwijgt
en lucht
ruimte krijgt

Baukje Koolhaas, Wijnjewoude

Sjoch de nacht

No, ik tink dat it tsjuster
nei’t de smoarge saken skjin binn’
en lûden lûder lûdzje
yn’t ôfwêzige hjir is

As de romte wol de romte krijt
en deistige drokte stoarn is
en dêrom net fertoand is
út de himel wei snijd

(meer…)

Contact

Het Dichterpaad is een initiatief van Doarpsbelang Oudega. Wilt u meer informatie over het Dichterpaad stuur ons dan een mail via:
dorpsbelang-aldegea.sm@hotmail.com

Aldegeaster Toer en Tsjerke

Jimm’ drege toer en tsjerke
Oan de oare kant fen ’t wiid,
Jimm’ wêzen, ‘k kin ’t sa merke,
Sprekt fier út grize tiid.
Nei ’t stoarjeboek yn wizzens sei,
Komm’ jimme út toalfte ieuw al wei,
Mar leit dyn tiid omfierren,
Sa’n lange rek fen jierren,
Jimm’ stean dêr hjoed yet ûnbidoarn.
En binn’ fen ’t âlde gea de kroan!
(meer…)

WOORDEN

woorden van bekoren
woorden van bemin
het hoorde als woorden
van nooit te voren
het hoorde naar… bemin

het zoet deed mij wankelen
dat was maar het begin
wilde bijna springen
zomaar… de liefde in

(meer…)

FIER FAN KÂLDE DROKTE

Fier fan kâlde drokte
skilderje ûntelbere gerskes
de wrâld skjin grien. Sportyf
meitsje de sprútsjes plak foar
giel en wyt en read en brún.
(meer…)

TWA WJUKKEN

jawis
út myn siden groeie samar
twa wjukken
seit it lytse jonkje
as ik wier hurd tink

en dan

jawis
as ik wier sa hurd tink
dan flean ik mysels
samar nei de himel op eigen wjukken
seit it lytse jonkje

(meer…)

MAITIIDSMIMERINGEN

in tuorrebout aait tsjin de reiden
de titelroazen laitsje yn ‘e wâl
it kikkerdril begjint te wrotten yn it kroas
de lamkes bokke-springe yn it farske lân
in jerk buorket tusken it opkommende piipkrûd

(meer…)

HEIT EN IK

Wy rûnen yn in leane sûnder ein
Heit en ik. De sinne struide skaden
dy ’t ik pakke woe. De doar yn de beam
soe iepengean as ik him oanrekke.
(meer…)

MAAT

It bûnzjen fan myn bloed beharkje ik
dravend oer it fraaie dichterspaad,
en it tik-tik fan myn hert en it wik-wik
fan it tinken is myn maat.
(meer…)

DE PAAL

Hij stond op ‘t hoekje van de laan:
de oude houten paal.
En omdat hij van niemand was,
was hij van allemaal.

Poes sleep aan hem z’n nageltjes,
de hond lichtte er z’n poot
en voor kinderen was de paal
heel vaak een speelgenoot.
(meer…)

Do hast hjir rûn

Do hast hjir rûn,
as ik fierder rin
fiel ik dy.
Bist sa ferskuorrend
tichtby.
De wyn is myn tinzen,
it rûzjen dyn stim.
Dit paad is sa folle mear,
as efkes kuierje

Hônke

Stilte

Ik wil lopen aan je arm.
Gaan we samen langs het pad,
voor een paar minuten stilte die je lang niet hebt gehad.

Morgen is onzeker,
mijn hoofd slaat soms op tilt.
Jij ziet het positieve, dat is altijd het verschil.
(meer…)

ADEM FRISSE LUCHT, MIJN LIEF

en dat daar dan ook
plaatsen zijn tussen de petgaten
met kronkelige paden, bomen
en struiken met licht groen blad
in de verte rechte polderdijken
en dat we dan dwalen
hand in hand
elkaar verhalen vertellen
over vroeger, toen we jong waren
over wat je deed en graag had willen doen
(meer…)

EMAIL US