IN DE ADEM van de wind

IN DE ADEM van de wind
ruist het riet

in de adem van de wind
buigt het riet en wiegt

in de adem van de wind
staat elke stengel

in de wind staan de stengels
te midden van het riet

 
  1. Gedicht van Baukje Koolhaas