Kuierklompen

De earste stap, de lêste tree,
it libben is een kuiertocht.
Op gieltsjes en scherjontsjes
ha jong en âld it paad besocht.

It West, De Wear, de Achterwei
oan heit en mem har hân.
De Wide Ie, de Heawei oer
mei’t stokje troch it lân.

Mar klompen slite as in minsk;
in skuor, in oast, in gat;
de kuiertocht rint nei de ein,
it wylgehout kapot!

Harmen Houtman

 

No comments yet