Wetterleafde

by it skulpepaad lâns
streamt
glinsterjend rimpelich wetter

in âlde meänder
slingeret
by reidpôlen del
ûnder brêgen troch
bringt en hellet har koele rikens
dei út dei yn

somtiden
yn rêstige kadâns

dan wer oerstjoer
mei wite tûfen
op har weagen

by ‘t simmer
of djip swart beferzen
nimt se my mei
yn har betsjoening

Aukje Wijma

 

No comments yet